iCloud mở ra từ phiên bản beta: Trước tiên hãy xem dịch vụ mới của Apple

Apple sáng nay đã mở ra iCloud - dịch vụ đồng bộ hóa mới cho iOS, Mac OS X Lion và Windows từ bản beta.

Một trong những điều đầu tiên cần lưu ý trước khi nhảy lên máy bay là việc truy cập iCloud yêu cầu bạn phải có iOS 5.0 và Mac OS Lion 10.7.2, cả hai đều chưa được cung cấp cho công chúng (vì sẽ sớm thôi hôm nay). Nếu bạn quan tâm đến việc thực hiện bước nhảy sớm, bạn phải có iOS 5 hoặc Mac OS 10.7.2 nhưng nó sẽ không yêu cầu cả hai. Nếu không, tôi sẽ chờ đợi cho đến khi những cập nhật này được công khai.

Điều thứ hai cần xem xét nếu bạn là người dùng MobileMe hiện tại là bạn sẽ chuyển từ MobileMe sang iCloud. Trong quá trình di chuyển, iCloud thông báo cho bạn rằng bạn vẫn có thể truy cập các tính năng của MobileMe trong khi dịch vụ có sẵn cho đến tháng 6 năm 2012, sau đó sẽ ngừng hoạt động và sau đó một số tính năng đồng bộ hóa MobileMe sẽ không còn nữa như khả năng để đồng bộ hóa các mục Dock, Keychains, tài khoản Mail và quy tắc Mail. Nếu bất kỳ mục nào trong số này là cần thiết cho quy trình của bạn, tôi sẽ chờ nâng cấp vì luôn có thể từ nay đến tháng 6 năm 2012 Apple có thể khôi phục một số tính năng này.

Khi bạn thực hiện chuyển đổi, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng tất cả dữ liệu bạn hiện đang đồng bộ hóa giữa các thiết bị của mình là nhất quán. Một lời cảnh báo: Trước khi tôi bắt đầu di chuyển, tôi phát hiện ra rằng dữ liệu của mình thực sự không đồng bộ - có một số liên hệ trên máy Mac chính của tôi nên có trên iPhone nhưng không có. Hãy dành chút thời gian để kiểm tra lại tất cả dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn.

Quá trình di chuyển là hoàn toàn không đau. Sau khi trỏ trình duyệt của bạn vào iCloud.com và cố gắng đăng nhập bằng tài khoản MobileMe của bạn, bạn sẽ được chào đón với một hộp thoại trông giống như một thông báo iOS cho bạn biết: Đăng nhập, hãy chuyển tài khoản MobileMe này sang iCloud.

Màn hình đăng nhập lần đầu

Bình thường 0 0 1 35 204 Nhóm Vimarc 1 1 250 11.1282 0 0 0

Quá trình từ đó ra rất đơn giản. Chỉ cần làm theo hỗ trợ di chuyển trên màn hình, sau đó mọi thiết bị được đăng nhập vào tài khoản MobileMe sẽ được tự động di chuyển sang iCloud và dữ liệu của bạn sẽ có sẵn trong iCloud.

Bình thường 0 0 1 24 142 Nhóm Vimarc 1 1 174 11.1282 0 0 0

Xem trước iCloud

iCloud gần giống với MobileMe. Bạn sẽ thấy các ứng dụng Mail, Danh bạ, Lịch và Tìm iPhone quen thuộc cùng với khu vực iWork mới của iCloud. Xem ảnh chụp màn hình bên dưới:

Màn hình chính Thư Liên lạc Lịch Tìm điện thoại Iphone của tôi tôi làm việc

Bình thường 0 0 1 42 240 Nhóm Vimarc 2 1 294 11.1282 0 0 0

Năm tính năng không có ngay trong giao diện web của iCloud là Nhắc nhở, Dấu trang, Ghi chú, Luồng ảnh và Sao lưu - mỗi tính năng sẽ có thể truy cập được trong Thư, Danh bạ và Lịch của Cài đặt iPhone của bạn và từ Tùy chọn hệ thống của Sư tử sau khi cập nhật lên 10.7.2.

© Copyright 2020 | mobilegn.com